Caritas-logo2
Vijest o proslavi jubileja Makedonske pravoslavne crkvene općine Sv. Zlata Meglenska
Vijest o proslavi jubileja Makedonske pravoslavne crkvene općine Sv. Zlata Meglenska